Vi garanterar att inte dela ut dina adressuppgifter till annan part utan ditt medgivande. Skulle vi behöva ta kontakt med annan hantverkare för din räkning så kommer vi att meddela dig. Vid ett sådant uppdrag kommer dina kontaktuppgifter inte att delges denna tredje part, all kontakt sker igenom oss.

E-post: lagos@chello.se